Vizyonumuz

Türk ve Anadolu uygarlıklarıunda, kültürel birikimler, toplumsal gelişme, değişim, dönüşüm süreçlerinde kadının kültürel yaşamdaki yeri, etkisi ve rolu her boyutuyla ortaya çıkarma çabasında olmak.

Kadının bu eksendeki tüm düşünsel, sanatsal ve bilimsel mevcut birikimini maksimum boyutta saptamaya çalışma, birikimleri ve konuları belirlenerek ana başlıklarla gündeme getirme, tartışma ve değerlendirme, veri bilgi paylaşımı ortamı yaratma.

Bu birikime katkısı olanları ortaya çıkarma, tanıma, tanıtma, gelecek kuşaklara aktarma zemini oluşturma, kadının toplumsal ve kültürel yaşamda kendisini daha rahat ve kolaylca ifade edebileceği stratejiler ortaya çıkarma, sinerji kaynağı olma, platformdaki katkı ve görüşlerden ortaya çıkabilecek somut kültürel saptama ve birikimleri, ürünleri toplantı, yayın, sergileme, sanal müze, müze vb. etkinliklerle geniş kesimlerle paylaşmaya çalışmak.

Bir cevap yazın