Balıkesir Folkloru – Tahtacı Türkmenleri Albümü

Balıkesir Manavlarının-Yörüklerinin-Tahtacılarının-Çepnilerinin Halkbilimi Sayfası.

Balıkesir'in zengin kültürel yapısını gözler önüne seren sayfamızın takipçi sayısı 6000'i aştı. Japonya'dan Macaristan'a kadar pek çok ülkeden de takipçisi olan sayfamız Balıkesir folkloru hakkında bilimsel paylaşımlar yapmaktadır.

Folklor, bir kentin tarihi gibi o kentin kimliğini oluşturan temel öğelerinden biridir. Diğer bir ifadeyle, bir kentin tarihsel geçmişi kadar önemli ve dikkatle incelenmesi gereken alanlardan biridir. Balıkesir'in etnoğrafik kimliğinin ve coğrafi özelliklerinin bir yansıması olan folklorik yapısı, başka yörelerle karşılaştırıldığında oldukça zengin ve orijinaldir. Diğer yörelere benzemeyen orijinal özellikleri, yöreyi daha da önemli kılıyor.

Erkek oyunlarını incelediğimizde; Doğu ilçelerinde kaşık oyunları, merkezi ilçelerinde güvende ve bengi oyunları, batı ve güney ilçelerinde zeybek oyunları, kuzey ilçelerinde yine güvende ve bengi tipli oyunları ile farklı yapıda oyunlarla zengin repertuvara sahip. Kadın oyunlarına baktığımızda da, orijinal figürlerin olduğu pek çok farklı oyunla karşılaşmaktayız.

Balıkesir folkloru derya deniz. Yapılan çalışmalar oldukça dağınık. Sayfamız, Yapılan çalışmaların birleştirilmesi amacını da güdüyor. Bu bağlamda yaptığımız oyun sayımında 195 adet oyun tespit ettik. Yine yaptığımız giysi sayımında 32 adet giysi çeşidi tespit ettik. Balıkesir'in köylü insanları oldukça orijinal bir folklorik kültür ortaya çıkarmışlar. Bunu değerlendirmek ve yaşatmak hepimizin elinde.

6 yıldan beri, birçok albüm ve video ile Balıkesir'in kültürel öğelerini ortaya koyan ve kültürel zenginliğini tanıtan sayfamız; Balıkesir kültürüne maddi ve manevi hiçbir beklentisi olmadan katkı sunmaktadır.

Balıkesir kökenli sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra birçok ülkeden sıkı takipçi; Balıkesir kültürünün zenginliğini gördükçe şaşkınlıklarını gizleyememektedirler.

Çağımız internet çağıdır; Bu fırsatı kullanarak Balıkesir folklorunu gelecek nesillere "doğru bir şekilde" ulaştırmamız çok daha kolaylaşmıştır.

Balıkesir'in kılcal damarlarına ulaşıncaya kadar paylaşımlarımız devam edecektir.

Sayfamıza Takipçi gelen ülkeler: Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Kazakistan, Moğolistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Türkiye, Rusya/Tataristan, Bulgaristan, Macaristan, Bosna Hersek, Almanya ve Makedonya.

tahtaci_turkmenleri_1 tahtaci_turkmenleri_2 tahtaci_turkmenleri_3 tahtaci_turkmenleri_4 tahtaci_turkmenleri_5 tahtaci_turkmenleri_6 tahtaci_turkmenleri_7 tahtaci_turkmenleri_8 tahtaci_turkmenleri_9

tahtaci_turkmenleri_10 tahtaci_turkmenleri_11 tahtaci_turkmenleri_12