Anadolu’nun Öyküsü

“Hiçbir yerde düşün, yazın, mitoloji, bilim, tarih ve doğa güzelliği böylesine iç içe kaynaşmamıştır.”

Edebi dili ve şiirsel anlatımıyla Anadolu’nun Öyküsü sıkıcı tarih kitaplarından farklı. Diplomat, yazar İskender Ohri, üzerinde yaşadığımız toprakların masalsı hikâyesini tarihi bilgiler ışığında aktarıyor. Yazar, Anadolu’nun bereketli topraklarından yeşeren medeniyetleri, dünyaya hükmeden imparatorlukları, küllerinden doğan modern bir devleti Anadolu’nun Öyküsü’nde anlatıyor. Kitabın her sayfasında uygarlıkları, halkları ve tarihiyle Anadolu’nun tarihini okuyacak, Anadolu’nun toprak parçasından öte kültür mirası olduğunu göreceksiniz.

Anadolu’nun Öyküsü, dünya topraklarının tam ortasındaki Anadolu’nun her çağda akınlara uğradığını anlatıyor. “Denizin yüreğinde, sahildeki güneş bahçesinde yaşayan” halklarıyla, uygarlıkların beşiği: Anadolu’nun Öyküsü. Tüm dünyaya yayılan dillere köprü, göçlere yol olan, birçok halkın karnını doyuran topraklarıyla Anadolu tarihini diplomat İskender Ohri’nin akıcı anlatımıyla öğreniyoruz.

Sümerleri dünyanın karanlık gecesinde parlak bir yıldız olarak tanımlayan Ohri, Sümerlerin Anadolu’daki varlıklarını yeni bir çağı başlatacak olan Hititlerin gelişi için bir hazırlık olarak görüyor. Kadının üretkenliği ve bereketini temsil eden Kibele, Artemis gibi tanrıçaların merkezi olan Anadolu’ya yerleşen her halkın uygarlaştığını, bir sonrakine miras bıraktığını vurguluyor. Birbirlerinden etkilenip birleşerek süregelen uygarlıklar, kaynağını Anadolu topraklarından alan ulu bir ırmak gibi tarih içinden akarak günümüze ulaşıyor. Bilinen ilk kentleşme alanı olan Çatalhöyük’ten, dünyanın ilk epik efsanesi Gılgamış Destanı’na kadar birçok tarihi bilgi, Anadolu Öyküsü kitabında yer alıyor. Homeros eşsiz ve ölümsüz yapıtlardan etkilenerek İlyada ve Odissea’yı yazacak, 2 bin yıl sonra Bilge Kağan Orhun Anıtları’nda ulusa seslenerek öğütler verecekti.

Troya Savaşı, Hitit Güneşi, Urartular’ın su kanalları, Frigler’in dokudukları bir tür kilim olan tapisleri, Lidyalılar’ın madeni paraları, Bizans’ın mimarisi ile ilgili ilginç bilgileri bu kitapta bulabilirsiniz. Selçuklular ile Türkleşen bir Anadolu, dünyaya meydan okuyan ama Rönesans fırsatını kaçıran Osmanlı ve gücünü tarihinden alarak yükselen Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar Anadolu’ya yolu düşerek kök salmış her halkın tarihi Anadolu’nun Öyküsü’nde yer alıyor. Diplomat İskender Ohri’nin Anadolu Öyküsü kitabı, Anadolu’yu Türkleştirirken Anadolulaşan bizlerin geçmişini anlatan bir kitap.

Tarih içinde yayınlandı