Afganistan – Pakistan sınırında yüksek vadilerde yaşayan Hunza Türkleri

Dünyada kanser hastalığının olmadığı tek topluluk ve ayrıca ortalama yaş ömürleri 120-150 arasıdır.

Hunza Türkleri, aslen Hun Türklerinden geliyor. Ortaasyadan yüzyıllar öncesinden bölgeye göç etmişlerdir. Hun Türkçesi konuşurlar. Dünyanın tıp açısından en sağlıklı toplumudur. Dağlarda vadilerde göçebe yaşıyorlar ve tamamen doğal beslenirler.

İnanç olarak Alevi, fakat kültür gelenek ve göreneklerinde Şamanizm çok güçlü. Zaman içerisinde Alevilikle Şamanizmin sentezi bir inanca evrilmişlerdir.

Hunza Türkleri dağlarda vadilerde hayvanlarla birlikte yaşarlar ve hayvan öldürmek yasaktır.

Hunza Türklerinde kadın erkek eşit, hatta kadınlar daha eşittir.

Hunza Türklerinin güzelliği dillere destandır. Hunza Türklerün özerk bölgesinde savaş, cinayet, hırsızlık, vb asayiş sorunu yoktur.

Hunza Türkleri sadece kendi içinde evlilik yapar. Asla dışarıya gelin gitmezler ve dışardan gelin gelmez. Akraba evliliği yasaktır

Hunza Türklerinde kadınların sözü geçerlidir evde. Ve toplumu ilgilendiren bir konuda karar alınacaksa otağ kurulur demokratik bir karar alınır. Otağ meclisine herkes katılır fikrini beyan eder ve oy kullanırlar..

Tarih içinde yayınlandı