Kadın 20 – W20’nin Hükümetlere Tavsiyeleri

Kadın 20 -Women 20- W20, G20 de ekonomik büyümenin toplumsal cinsiyete duyarlı ve kapsayıcı bir şekilde teşvik edilmesine odaklanmak üzere resmî ve bağımsız bir açılım grubu olarak 2015 yılında G20 Türkiye Başkanlığı tarafından kuruldu.

Bu yıl G20’nin Başkanı olan ülke Arjantin. Bu yılın Kadın 20 – W20 toplantısı Buenos Aires’te gerçekleştirildi. Dört ana konu tartışıldı.

Kadının İşgücüne Dahil Olması 

2012 yılında gerçekleşen Los Cabos Meksika G20 Tebliği’nden bu yana kadının ekonomiye katılımı G20 hükümetlerinin gündeminde. Bu amaçla G20 hükümetleri 2014 yılında Avustralya’da 25’e 25 prensibini imzaladılar. Yani, 2025 yılına kadar her ülke, kadın istihdamında kendi ülkesindeki boşluğu ya da farkı % 25 oranında azaltacak. Bu yıl, bu işgücü katılımı, tüm dünyada düzenlenen atölyelerde uzun uzun tartışıldı. Sonuçta talep, katılım hızını hızlandırmak, bakım ekonomisine yatırım yapmak, ortak ebeveynlik sorumluluğunu desteklemek, iş yerinde beklenen geleceğin iş modelleri ile ilgili değişiklikleri de öngören iş dünyasında kadınların statüsünü geliştirmek için her türlü ayrımcılığı ve tacizi ortadan kaldırmak olarak belirlendi.

Kadınların Finansal İşlemlere Katılımı

Finansal işlemlerde kadınların varlığını arttırmak için, hükümetlerin, kadınların mali ve hukuki okuryazarlıkları ile girişimcilik kapasitelerini arttırmak ve kredilere ve düzenlenecek programlar aracılığı ile finansal imkanlara eşit erişimlerini arttırmak üzere tedbirler almaları gerekmektedir. Devlet sözleşmelerinde kadınların payı maalesef çok az. Her G20 ülkesinin kamu ihaleleri sözleşmelerinin durumu göz önünde bulundurularak, kadınların ve kadınların sahipliğindeki veya önderliğindeki işletmelerin payının en az % 10 oranında artırılması hedefi, bu yılın W20 Tebliği’nde -ilk kez- sayısal bir hedef olarak belirlendi. Finansal piyasalarda kadına daha fazla yer vermek için alternatif kredi puanlama biçimlerinin teşvik edilmesi de başka bir öneri oldu.

Kadınların Dijital Katılımı

Dünyamız giderek daha fazla dijitalleşiyor ve kadınları bu gelişime  başlangıcından itibaren dahil etmesi şart. Tüm çeşitlilikleriyle kadınlar, özellikle uzak bölgelerdeki kırsal alanlardakiler olmak üzere, internete erişebilmeli ve kendilerine gelir yaratmak veya gelirlerini arttırmak için dijital teknolojiler hakkında daha dazla bilgi sahibi olmalıdırlar. W20 İstanbul Tebliğ’inden bu yana, W20 Platformu’nda kızların STEAM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) konularında eğitiminin desteklenmesi ve fırsat verilmesi önerilmektedir. Hükümetlerden, bu alanlara eğitim için eşit erişim sağlayan bir sisteme sahip olmak üzere, önlem almaları istenmektedir.

Kırsalda Kadınların Gelişimini Destekleme

Kentlerdeki kadınlarla kıyaslandığında, kırsal kesimdeki kadınların eğitim, sağlık ve hukuk hizmetlerine daha az erişim şansı vardır. Bu soruna dikkat edilmeli ve gerekli yatırımlar yapılmalıdır. Kırsal alanlarda kadınların şiddete maruz kalmaması ve korunması konusu, politika oluşturulmasında ve devlet harcamalarının düzenlenmesinde yer alması gerekli bir başka konudur. Kırsal ve uzak bölgelerde kadınlara iş fırsatları sağlayabilmeliyiz. Özellikle kooperatiflere, fonlara ve eğitime kadınların erişimini destekleyebilmeliyiz ve yerel karar mekanizmalarında görev almalarını teşvik etmeliyiz. Böylelikle kadınlar

girişimci olabilir ve yerel karar vermenin bir parçası olabilirler. Kırsal kadınlar için yapılacaklar konusu, W20 İstanbul Tebliğ’inde de yer alan bir konuydu, ancak bu yıl W20 Arjantin, kırsal kadınlar, onların sorunları ve elde ettikleri başarılar hakkında çok iyi örnekler ortayaya çıkardı. W20 Başkanı Susano Balbo, Mendoza, Arjantin’de üzüm bağları olan başarılı bir iş kadını.

Kadınların katılımı ekonomileri daha da büyütüyor

Toplumsal cinsiyet konusundaki tüm engellerin üstesinden gelebileceğimiz zaman, hepimizin dünya çapında bir refah ekonomisine sahip olabileceğiz. Kadınların katılımı sadece ekonomileri büyütmekle kalmaz, aynı zamanda ekonomiyi daha sürdürülebilir de kılar. Bu, kadınların sadece tüketim kararlarının çoğunu değil, aynı zamanda aileleri için artan tasarrufları ve yatırımları destekledikleri için geçerlidir. Kadınlar ailenin eğitimine yatırım yaparlar. Sonuçta, bir kişinin eğitim seviyesi ne kadar yüksekse, o kişinin geliri de o kadar yüksek olur. Bu sadece G20 ülkeleri için geçerli değil, evrensel olarak geçerlidir.

Gülden Türktan, 2015 G20 Türkiye Başkanlığı sırasında W20’nin Kurucu Başkanıdır.

Kaynak: http://www.guldenturktan.com/kadin-20-w20nin-hukumetlere-tavsiyeleri/