Kültürün Devri

Bizler tanımlamaya çalışacağımız eserlerin sergi ve seminerlerle tanınmasına yeni yaklaşımlar getirmek istemekteyiz…
Yeni nesillere geçmişlerinden onur duyacak bir sevgi ve saygı unsuru bırakmak için kültürümüzün tanıtılmasını çok önemli buluyoruz. Kadın kültürünün zenginliğine, çeşitliliğine ve çok sesliliğine ait geçmiş kültür ögelerinin yerine, tek tip, sıradan ve kalitesiz ürünlerin gelmesi hem çok ucuzu hem de yaşam kalitesini düşürmektedir… Hızla değişen yaşam koşulları, kendi kültür gelenek ve göreneklerimizden bizi gitgide uzaklaştırmakta ve yabancılaştırmaktadır. 

Maalesef çok değerli kadim bilgi ve ögretiler aktarılamadığı veya yeterince tanıtılmadığı için her kuşakta biraz daha yok olmaktadır.Bu anlamda ,geçmişin korunması ve gelecek kuşaklara aktarımı bir görev bilinci ve sorumluluğu taşıyor bizler için.