Kültürdeki Katkıları

Kadın kültürünü oluşturan her alandaki eserlerin arşiv niteliğinde tanımlanarak birer ornek koleksiyon haline getirilmesi, öncelikleri arasındadır. Medeniyetin başladığı zamanlardan günümüze kadar tarihe tanıklık etmiş eserler, konu uzmalarınca heyet oluşturularak bilgi akışı yaratılacak ve bu eserler yorumlanacaktır.Kadın kültürüne ait eserlerin her birinde birer gelenek, görğü ve kültür hikayesi barınmaktadır, bu hikayelerin aktarımı kültürün öneminin anlatılması ve yaşatılması için önemlidir.