Tleperüş Dansı

Ulusal danslarımızı en güzel icra edebilmek için çaba harcayan onlarca dans grubu, bu gruplarda ter döken binlerce çocuğumuz, gençlerimiz, onları eğitmek için emek veren hocalarımız var.
Yedic Viktorya'nın çalıştırdığı dans gurubu OŞAD bunlardan biri. Adını arkeoloji tarihine Mıyekuape kültürü olarak geçen kalıntıların bulunduğu höyükten alıyor.
Yedic Viktoriya'nın yorumuyla Tleperüş dansı güzel olmuş.