Kadının Yükü

"Kadını götürüp mutfağa ya da süslenme odasına kapatıyor, sonra da ufkunun darlığına şaşırıyoruz; kanatlarını kesiyoruz, sonra da uçamıyor diye yakınıyoruz."

(Simone de Beauvoir)

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava