Gelecek Hedefleri

Seçilecek pilot bölgelerde ve yerel merkezlerde kadın kültürüne ait eserlerin sergilenebileceği sergi alanları
oluşturulması planlanmaktadır..
Özellikle el sanatları alanında istihdam yaratmak, yaratılan istihdamın uluslararası platformlarda değerlendirilmesi
için çalışmalar yapmak ve ülke ekonomisine katılımı hedeflenmektedir... Bu sebeple ülkemizde kullanılan bir çok tekstil
atığının degerlendirilmesi ve benzer geri dönüşüm konularında bir çalışma konusunda öncü olmak ve bunun alt yapısının
hazırlanması için yöntemler geliştirmek hedeflenmektedir... Her kuşakta unutulan veya pratik olmaması sebebiyle günlük
hayatın dışına itilen kültürün, geleceğin yeni tasarımcılarca yeniden tasarlanıp, güncelleşmesi konusunda ilham
verebilecek workshop çalışmaları planlanmıştır.Tarihi ögeler barındıran kadın kültür mirasının korunması ve gelecek
kuşaklara aktarımı için müze oluşturmakta gelecek hedefleri arasındadır