Header Content

Kadının Tarihteki
Önemi Nedir?

Kültürümüzdeki Yerimizi
Yaşatmak için bir aradayız...

Geçmişimiz

Kadının tarih içerisinde toplumsal, sosyal ve kültürel konumu bulunduğu coğrafyalarda, uygarlığa katkısı açısından son derece önemlidir. Kadın platformu olarak bizlere uygarlıklar boyunca günümüze ulaşabilen eserlerin tanımlanmasını ve paylaşımını yapmak arzusu ile bir araya geldik.

Bugünümüz

Kültür seviyemizi genişletmek, geçmişten günümüze ulaşan eserlerin asıl sahiplerini, isimsiz sanatçılarını onure etmek, günümüz ile geçmiş arasında sevgi, saygı ve dönüşüm hikayelerini daha iyi anlamak, geleceğimize yön vermek istiyoruz.

Geleceğimiz

Kültürlerin tanımlanması, seminer ve sergi vb. etkinliklerle çoğaltılması, medeniyetler, kültürler arasındaki dialogların, bunların birbirine etkisinin anlaşılması ana çalışma programımızdır. Workshop çalışmalarıyla kadınlar arası dialogların desteklenmesi ve atölye çalışmalarının yapılması öngörülmektedir.

Bir cevap yazın