Gelecekte Kadının Yeri

Toplum denen bu bütünün yarısı kadındır, diğer yarısını ise kadınlar dünyaya getirir. Eğitimli bir
kadın; eğitimli bir birey ve de eğitimli bir toplum demektir. Tüm medeniyetleri bir arada
tutabilecek, dünya barışını ve toplumların huzurunu sağlayabilecek yegâne unsur ise eğitimdir.
Maalesef günümüzde kadının sosyal yaşamda ve iş hayatındaki yeri tam olarak kabul edilmiş
değildir. Fakat 20 yıl öncesine göre büyük bir ilerleme göstermiş olduğunu söyleyebiliriz. Kadın
bir yazar, cumhurbaşkanı, üst düzey şirket yöneticisi vs. görmek ise ümitlerimizi yeşertmektedir.
Gelecekte kadınlar tarihe yön vermeye devam edeceklerdir, tıpkı cumhuriyet kurulurken ki gibi...
Tüm kadınların haklarının korunduğu bir gelecek bizi bekliyor. Gelecekte kadınların neden
toplumda değer bulamadığını değil de kadınların neden iş hayatında bu kadar fazla olduğunu
tartışacağız. Hatta erkek cumhurbaşkanı sayısının çok az olduğu bile sık sık gündeme gelebilir.
Aslında biz kadınların istediği tek şey eşitliktir. Toplumda erkeklere eşit olduğumuz, kadın
olmamızdan kaynaklı saygısızlıkların bittiği; uzay araçlarına binen kadınların olduğu o geleceğin
bir an önce gelmesi dileğiyle...

SİNEM ELMAS