Gelecek ve Toplumsal Baskı

Her ülkedeki kadınların maruz kaldığı toplumsal baskı aynı değildir. Örneğin Türkiye de ki
kadınlara yapılan toplumsal baskı ile Avrupa da ki kadınlara yapılanın arasında çok fazla fark
var. Ülkemizin kadınları toplumun daha doğrusu genel olarak erkeklerin yaptığı şu kıyafeti
giyemezsin şu saatte evde olacaksın baskıları hatta kısa giyindikleri veya uzun giyindikleri için
türlü sıfatlarla yargılanıyor. Bu durum da bazı kadınlar bile kendilerine dayatılan durumu
kabullenip ona göre yaşıyorlar. Her ülkede az çok bu var. Bence gelecek için kadınların ve
erkeklerin eşit olduğu, kadınların hakları tam anlamıyla savunulduğu bir gelecek için eğitime de
değinmeliyiz. Aslında her konuda olduğu gibi eğitimde de bazı ülkeler daha doğrusu bazı
toplumlar kız çocuklarını okutmayıp evde hizmet etmelerini sağlarlar. Bu da ilerde bir kadının
belki de bilimsel bir buluş yapmasının bile önüne geçebilir. Gelecekte kadınlar bu algıları yıkıp
insanlığa dayalı önemli şeyler geliştirecek. Aslında kadın erkek eşitliği yüzünden bir sürü
kavgalar yaşanıyor. Bu algılar yıkıldığında ortadan bu da kalkmış olacak. Erkeklerin de yaptığı
işlerde çalıştıklarında hor görülmeyecek ve belki de o işlerde erkeklerden bile daha başarılı
olacak. Böylece kadın erkek eşitliği de tamamen sağlanmış çok gelişmiş bir dünya olacak.

AYŞENAZ ELMAS