Gelecek ve Eğitim

Her ne kadar medeniyete ulaştığımızı düşünsek bile daha medeniyete ulaşmamıza çok var.
Eğitimli nüfus çoğalmadıkça gelecek medeniyete ulaşamayacak, ya bazı medeniyetlerin içinde
var olmaya çalışacağız ya da hızla toparlanıp, birbirimize yardım etmenin bizleri eksilteceği
başkalarına fayda sağlayacağı düşüncesinden kurtulup birlikte yükseleceğiz. Çünkü kişisel
gelişmelerin kimseyi bir yere götürmediğini görme zamanı geldi de geçti bile. Dünyada genç
kadın nüfusu  ikiye ayrılıyor; aileden alınan eğitimle baskın olan evlilik ve çocuk yetiştirme,
varlık nedenlerini yerine getirme güdüsü ile hareket edenler. İkinci grup kendi kendini eğitenler
kendilerinin farkına varanlar. Aile ortamı içinde büyüyenler bu ortamda kendilerini güvende
hissettikleri için yalnızlık zor gelecek ve her zaman kalabalık içinde bulunmayı tercih edecekler.
Diğerleri kendi kendilerine yettiklerini fark edecek ve toplumda rahat ve yalnız kalmayı
becerecekler.
Yüz yıllardır değişmeyen bir oranla dünyada bir grup insan evlilik mekanizmasının
doğruluğunu savunacak ve korunmasının gerekliliğini anlatacaktır. Bu yüzyıldan itibaren
erkeklerin bir kısmı yaşamın yalnızca kendileri için olmadığını ve ortak bir payda olduğunu fark
edecek veya kadınlar tarafından fark ettirilecek. Kadınlar statülerini korumak için her şeye
katlanmaktan vaz geçecek, kız çocukları daha uyanık olacak ve zekâlar geliştikçe farklı durumlar
ortaya çıkacak. Erkeklerin de kendilerinden üstün olmadıklarını fark edecekler ama çaresizlikten
kaynaklanan durumları fark edip daha başarılı hale gelecekler.
Sümerlerle başlayan rahip kral anlayışı ile başlayan erkeğin egemenliği yüzyıllar boyunca
daha da gelişti herkesin erkekler için hizmet etmesi durumuna göre konumlandırdı.
Bu yüzden bir takım becerilerini kaybettiler farkında olmasalar da. Kadınların onlara sağladığı
lüksten yararlandıklarını ve toplumda yer edindiklerini fark etmediler. İş yerlerinde onlar üst
kademede olduklarından hep hükmeden oldular. Bu da onlara farkında olmadan hayattan kopma
olgusu getirdi. Kendilerini bir yerlere konumlandırdılar.
Geçmişte kuvvet gerekiyordu hayatı devam ettirebilmek için şimdi ise zekâ gerekiyor.
İlk başta nasıl doğum gerekiyordu  insan nüfusunun artması için şimdi de zekâ gerekiyor,
çözüm gerekiyor, kendine güven gerekiyor. Bu demek değildir ki erkekler geri duracak
değersizleşecek. Tam tersine herkes değerli olduğunda toplum gerçek değerine kavuşacak.

NESRİN ÖCAL