Hastalık Zihinden İleri Gelir

Japonya’da:
“Hastalık zihinden ileri gelir” derler.
Başka bir ifadeyle, düşünce tarzımız bizi hasta da edebilir iyileştirebilir de.