İlk Toplantımız – 2015

IKadın Kültür Platformu ilk toplantısını 31 Ocak 2015 tarihinde Adahan Otel ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Katılımcıların kendilerini tanıttığı bir sohbetten sonra Dernek, Vakıflaşma süreçleri ve yasallaşma üzerine
bilgi alışverişinde bulunuldu.

Katılımcılar bu süreçte platforma saglıyacağı katkılar, görev dağılımları, konu başlıkları üzerine fikirleri
dilek ve temennileri konuşuldu.

Kadın Kültür platformunun, kültürler arası köprü görevlerini, kadın kültürünün tarihdeki yeri ve etki alanlarını
araştırma konu, proje, tanıtım ve program başlıklarını, platforma fon ve kaynak yaratma stratejileri üzerine
genel konular gözden geçirilerek, platformun çalışma amacı ve prensipleri oluşturuldu.

İlk aşamada yapılacak acil sosyal tanıtım adımları atılması amacı ile sosyal paylaşım sitesi Facebook ,
Twiter ve Instagram sayfasının acılması uygun görüldü. Bu çercevede Web sayfası alt yapısı hazırlıklarına
başlanması kararlaştırıldı.