Filozof Çocuk

Ebeveyn olmak zor iş... Çünkü içinde her şeyi barındırıyor. Aşçılık, temizlikçilik, bakıcılık, hasta bakıcılık, öğretmenlik, gardiyanlık, patronluk, işçilik.... Ebeveynlerin çocukları için yaptıkları, hiçbir şeyle ölçülemez. Hiçbir şekilde de ödenemez. Ancak bir çocuk için en önemli şey ne diye sorsalar cevabım hiç düşünmeden, onun düşünme becerilerini kazanması olurdu. İyiyi ve kötüyü ayırt edebilme, en öncelikli yeri alırdı. Ebeveynlere düşen zor görevlerden biri de aslında bilge bir filozof olmak. Çocuklarımızın düşünme becerileri çok küçük yaşlardan itibaren sordukları sorulara nasıl tepki aldıklarıyla ilgili. Özellikle yaşamın anlamını sorgulayan ve anlam arayan soruları hassasiyetle ele alınmalı. California Üniversitesi'nde Çocuk Felsefesi Bölümü'nde Profesör olan Jana Mohr Lane işte buna yardımcı olmak için Filozof Çocuk'u yazdı. Herkese tavsiye edeceğim bir eser. https://slnts.co/filozofcocuk1