Çalışma Planımız

BİRİNCİ AŞAMA

Bölgeleri belirlemek ve bölge sorumlularına eylem planını sunmak.
Pilot bölgeler seçilerek çalışmaya başlamak

1. Bölge temsilcilerinin yapacağı çalışmaların, konuların
belirlenerek not alması ve bilgi aktarımı eğitimi
2. Görsel bilgiler konusunda bilgilendirme bakış acısı ve fark etme eğitimi
3. Çalışmaları esnasında bizlerle teması, karşılıklı çalışma imkanın
temini
4. Bölge ziyaretleri.
5. Yaşam şekilleri açısından bölgedeki Kış ve yaz ayları düzeni.
6. Kırsal başarı şehir başarısı analizi
7. Konulara bakış acısı kabullenme ve anlama başarısı
8. Ihtiyaç belirleme , imkan yaratma olanağı araştırma
9. Eski bilgiyi araştırma ve çıkarma (yaşlılarla görüşme)
10. Yaşam şartları, olanakları tespiti

İKİNCİ AŞAMA

Değerlendirme ve bilgi alkışının sunuma hazırlanması

1.Bölgelere göre değerlendirmelerin yapılması tarih içindeki yerinin belirlenmesi ve kültür akışının nerelere dayandığının tespiti ve sunumu
2. Bölge ziyareti , bölgeyi tanıtıcı malzemelerin elde edilmesi
kişilerden yardım alarak geçici ve sürekli sergiler için malzemelerin belirlenmesi , temini
3. Bölgelerin en çok ilgisini çekebilecek kadınların çocukların bilgileneceği, Özel sergiler hazırlamak (bölgedeki eski çocuk oyun kültürü- oyuncaklar / Kadınların yemek alışkanlıkları /senelik kışlık hazırlıkları)
4. Bölgeleri ile ilgili geçmişten gelen bilgileri onlara aktarmak için her türlü imkan kullanılarak bütün görsel yaratıcı sanat olanakları araştırılarak en etkileyici ve iz bırakıcı anlatımlar tercih edilececektir
5. Kültürel yerinin belirlenmesi
6. Folklorik unsurlar şarkılar, türküler , masallar en çok anlatılan yerel
masalların belirlenmesi,
7. Simgesel unsurlar varsa tespiti,
8. Bölgenin bu çalışmayı sevmesi ve korumaya çalışmasının temini
9. O bölgenin tarihi yapısını anlatılması ve turizm unsuru olmasına çalışılması,
10. Unutulan el sanatlarının tekrar canlandırılmasına çalışması

ÜÇÜNCÜ AŞAMA

Sergileme imkanlarının araştırılması

1. Bölgenin en merkezi ulaşılabilir yerine sergi olanağı araştırılması
2. Geçici, sürekli sergiler için platform oluşturulması
3. Sergi alanında konu ile ilgili bilgilendirme ve üretimle ilgili bilgi aktarımı sağlanmak
4. Work Shop hazırlanması günlük eğitim hizmeti verilmesi,
5. Gençlerin ilgisini çekecek şekle getirerek geçmişini , bölgesini sevme
ve tanıtma hevesi uyandırma.
6. Ayrıca yalnızca kendi bölgesinde kalmaması , gezici sergilerle tanıtılmasının sağlanması.
7. Sergileme çalışmalarında, eser hangi sanat dalı ile daha iyi sergilenebiliyor ise o şekilde hazırlamak,
8. Sergileme alanına ulaşabilme olanağı yaratmak, ulaşılabilir olmasını sağlamak.
9. Sergilene bilenecek eşyaların geçici temin şekli ile de sergilenme imkanı sağlanmasına çalışılması ve eserlerin temini, nakli, ve sergilenmesi esnasında oluşabilecek bütün risklere karşı tedbir alınması (sigorta ettirilmesi)Bu konuda bağış, sponsorlukların kabul edilmesi.
10. Bu çalışmaların yurtdışında eş kültürleri olan bölgelerde duyurulması ve bağlantı olanakları araştırılarak sergileme imkanı sağlanması.

DÖRDÜNCÜ AŞAMA

1. Bu çalışmaları yaparken bütün yapıcı kadın platformları ile ilişki kurmak, bilgilendirmek , yardım almak
2. Girişimci çerçevesinde çalışmak ve sürekliliği sağlamak için vakıflaşmak
Sağlam temellere oturtmak
3. Birlik unsuru oluşturmak , bölge ayrımı yapmadan her olanağı her yerde yaratmaya çalışmak
4. İmkanlar çerçevesinde bölgelerde sabit mekanlar oluşturulabiliyorsa bu imkandan yararlanmak , oluşturulamadığı takdirde geçici/gezici sergiler oluşturmak ve her dönem için ayrı sergi hazırlamak.
5. Bu çalışmalara engelli , hapis ,yaşlı bakım evlerindeki kadınlarla bağlantı kurulup birlikte çalışma imkanlarını araştırmak ve onlara olanak yaratmak.
6. Bölge gazeteleriyle ilişkide bulunmak ve sürekli bilgi akışı sağlayacak yazılarda, bildirimlerde bulunmak,
7. Internet ortamında sürekli yenilenebilen ve Türkçe ve İngilizce internet sayfası Oluşturmak ve ilgi çekici hale getirmek,
8. Vakfın çalışma şartlarını belirleme ve şemasını belirlemek.
9. Bilgi akışının hatalı olmaması konusunda her konu ile ilgili tarihçi , sanat tarihçi, uzman kişilerden yardım almak.
10. Vakfa katılım için gerekli çalışmaların yapılması ve çoğunluğun sağlanması.

Bir cevap yazın