Türk-Osmanlı Tarihinde İlk Kadın Sultan “RAZİYE HATUN”

Tarihin derin dehlizlerinde kaybolmuş bir kadından bahsetmek ve gün yüzüne çıkarmak gerek. Bu kadın bir Türk ve aynı zamanda bir hükümdar, bir şair, bir asker, bir matematikçi. Türk kavramının sorgulandığı günlerde, bir Türk kadından söz edilmesi gereklidir. Dünyanın en eski, ilk kadın hükümdarından bugüne, Türklük ve Türkler adlarını tarihe layıkıyla yazdırmışlardır. Asker, şair, matematikçi, kadın, sultan savaşçı, peçe takmayı reddeden, Hindistan imparatoriçesi Kraliçe Victorya’dan 600 yıl önce devlet başkanlığı yapmış Sultan Raziye’nin bilinmesi ve kuşaklara aktarılması gerektiği düşünülmektedir. İngiltere Kraliçesi I.Mary’den 318 yıl, en çok bilinen kadın hükümdar Kraliçe I.Elizabeth’den 322 yıl, önce hükümdarlık yapmış, aktif ve güçlü bir siyaset uygulamaktan da geri kalmayarak 4 yıl tahtta oturmuş, dünya tarihinde benzerine rastlanmayan, onur duyulacak ve emsalsiz cesaret örnekleriyle dolu bir Türk kadını ve Dehli Türk Sultanlığının hükümdarı olan Sultan Raziye, aynı zamanda tarihteki İlk Türk Kadın Hükümdardır. Sultan Raziye “saltanatı esnasında kadınsı davranışlar göstermemiştir, her yönden erkek gibi kuvvetli, hatta erkek bile olduğu rivayet edilen bir Türk kadınıdır. Yaşadığı felaketlere rağmen, Sultan Raziye'nin bir özelliği daha vardı, ŞİİR. Şiire karşı büyük bir yetenek olduğu kayıtlara geçmiş ve ''Şirin-i Dihlevi'' veya ''Şirin-i Gun'' mahlaslarıyla yazdığı beyitleri, kendi zamanındaki Türk-Fars edebiyatının en güzel örnekleri olduğu kabul edilmektedir. Ve ilk Türkçe Divan’ın sahibidir aynı zamanda.

‘’Bir kadın düşünün ki: yaşadığı dönemde kıyafette devrim yapmış , o dönemdeki geleneklerin aksine yüzünü de örtmemiş çok güzel Kur'an okuyan ve iyi bir eğitim almış hükümdarlığı sırasında harem entrikaları yerine halkın arasına girmeyi tercih etmiş aynı zamanda aktif ve güçlü bir siyaset uygulamaktan çekinmemiş aynı zamanda Türkçe divanı olan bir şair.’’

Aynur DURMUŞ ,
Emekli Bağımsız Araştırmacı