Sunuş

Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ulusal ve uluslararası toplumda kabul görmesine karşılık günlük yaşama yeterince yerleşememiştir. Sorunların ve çözüm önerilerinin yanı sıra toplumsal yaşamda kadın etkinliğinin de araştırmalarla ortaya konulması önceliğini korumaktadır. Merkezimiz tarafından bu amaçla 9-11 Nisan 2015 de gerçekleştirilen “I. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi” içerisinde sunulan çalışmaların bir kısmını kalıcılığı sağlamak üzere bu kitap içinde topladık. Kongreye 20 ana başlıkta 180 den fazla başvurunun olması kadın çalışmalarında ne kadar yoğun bilgi birikimi olduğu ve birikimlerin paylaşılmaya ihtiyacının olduğunun bir işareti olarak düşündürdü. Bu görüşten kalkarak paylaşılan bilgilerin kalıcılığın ve iletilmesinin sağlanması amacı ile çalışmaların tam metinlerinin bir kitapta toplanmasının yararlı olacağı düşüncesi bize ihtiyaç duyduğumuz motivasyonu sağladı.

Prof. Dr. Gülseren AĞRIDAĞ
Ç.Ü. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü