Rektör’ün Önsözü

Uluslararası insan hakları kapsamında kadın hakları ve eğitimin artan önemi, ülkemizin değişen yüzyıla uyumunda meydana gelen sosyal, ekonomik, siyasi, hukuki ve toplumsal değişiklikler, Türkiye’de genel toplumsal ve sosyal değişim içinde kadının yerinin ve öneminin yeniden değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu anlayışla, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KADAUM) tarafından Avrupa Kadın Çalışmaları Ağı (18 Avrupa Üniversitesi Ortak Çalışma Ağı) üyesi olan Almanya’nın Siegen, Hannover ve Heidelberg Üniversitelerinin ve TUDEV Alman STK’nın ortak katılımları ile 9-11 Nisan 2015 tarihinde “I. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi” düzenlenmiştir. Bu akademik yayının amacı, farklı disiplinleri bir araya getirerek ‘kadın çalışmaları’ alanındaki bilimsel çalışmaların ortaya koyduğu ve mevcut hukuki koşullarda meydana gelen gelişmeleri tartışmak, yasal durumun anlaşılması, uluslararası ortamlarda benzeri durumların analizi ve çözüm süreçlerine ilişkin önerileri üretmektir.

Prof.Dr.Mustafa KİBAR

Çukurova Üniversitesi Rektörü