Özverili Çalışma ve Kadında Meslek Aşkı

Özveri gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçme olarak tanımlanabilir. Kadınlar umumiyetle bir şeyi sevdiklerinde onun için fedakârlık yaparlar. Sınırları sonuna kadar zorlarlar. Hedefe kilitlenmiş bir kadına imkân verildiğinde çalışmalar daha da genişler ve başarı kaçınılmaz olur. Kadın işinde motive olmada ve başarma isteğinde kararlıdır, çok iyi takipçi olabilmekte ve iddialı olmaktadır. Toplum içinde pek çok alanda çok farklı girişimciler vardır. Bunlardan bir tanesi genç bir öğretmen, Dilek Livaneli, yukarıda tanımlanan özverili, ideal bir model ve girişimci kadın tipine uymaktadır. Dilek Livaneli 24 Kasım 2012 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Samsun’un mesleğinde fark yaratan öğretmeni seçilerek, Samsun ilimizi Ankara’da yılın öğretmeni ünvanıyla temsil etmiştir. Sunny Varkey’in kurduğu Varkey Gems Vakfı (Varkey GEMS Foundatıon) tarafından düzenlenen ‘Küresel Öğretmen Ödülü’ komitesinin seçtiği en iyi 50 öğretmen arasında yer almıştır. Livaneli, böylece dünya çapında 5 bin öğretmenin arasından ilk 50’ye kalan tek Türk öğretmen olmuştur. Dilek Livaneli her anlamda her yaştan kadın için örnek teşkil etmektedir. Çalışmamızın amacı kadının eğitim konusunda yaratacağı değişikliğin gelecek kuşaklardaki etkisini incelemektir. Araştırmamızda Dilek Livaneli ile yapılacak röportaj baz alınacaktır. Bu çalışma bir örnek olarak ele alınan Dilek Livaneli ile yapılmış ve yapılacak olan röportajlarla gerçekleştirilecek ve benzer diğer örneklerle karşılaştırılarak tamamlanacaktır.

‘’ Başarıya giden yol eğitimden geçmektedir. Uygun ortam ve şartlar sağlandığında kadınların başarısız olmaları mümkün değildir. Çünkü kadınlar yaratılış gereği özverili ve fedakârdır. Eğitimli ve ne yaptığını bilen kadınların önüne ne engel çıkarsa çıksın onunla baş edecek güce sahip olacaklardır. Girişimci kadınların sayısı arttıkça, bu durumun diğer kadınlar için de örnek oluşturacağı ve motivasyon sağlayacağı da açıktır.

Halil ERDEMİR1 , Gözde AŞKINER2 . 1Doç.Dr., Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Manisa-Türkiye, uygula@yahoo.com.tr 2Yüksek Lisans Öğrencisi, Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Manisa-Türkiye, gozdeaskıner01@gmail.com