Magazin Haberlerinde Toplumsal Cinsiyet Temsili: Alem, HaftaSonu ve Şamdan Plus Dergilerinin Anlam bilimsel Analizi

Toplumsal değişim süreciyle birlikte, Medya endüstrileri yoluyla yayılan modern ve postmodern değerler, sunulan haber ve fotoğraflar ile üretilen söylemler, kadın ve erkek kimliği üzerinden yeniden pekiştirilmektedir. Geleneksel toplumlarda erkeğin gerisine düşen, modern toplumlarda ise “süper kadın kimliği”nin ardında sorumluluk alan kadını, kitle iletişim araçları, yarattığı “eril ve dişil sunumlar” ile günümüzün postmodern gerçekliği içinde ve toplumsal cinsiyet ayrımını pekiştirir yönde kullanmaktadır. Medya, haber ve fotoğraflarıyla kullandığı dilin, toplumsal yapıyla bir bağlantısı bulunmakta ve incelenmesi gerekmektedir. Kitle iletişim araçlarından biri olan dergiler de toplumsal cinsiyet temsillerini gerek haberler gerek fotoğraflar gerekse de derginin bütün evreni içinde, yarattığı cinsiyete ait metaforlar doğrultusunda söz konusu cinsiyet ayrımcılığını desteklemektedir. Bu araştırmanın amacı, magazin dergileri Alem, Haftasonu ve Şamdan Plus dergilerinde toplumsal cinsiyet temsillerinin nasıl ele alındığı üzerinedir. Söz konusu dergilerdeki kadın ve erkek kimliğinin temsil ediliş şekli ve beklenen roller incelenmektedir.

‘’a. Daha küçük aile yapısı ve dar akrabalık bağları bulunmaktadır. b. Yaşamının çoğu sembolik düzenlemeler veya elektronik olarak hareket edebileceği şekilde geçer. c. Modern dünyanın olumsuzlukları karşısında karamsar bir tavır yerine ironik, alaycı bir tavır alınmaktadır. d. Kişiler daha çok beyinlerini çalıştırmaktadır. e. Modern yaşamı sorgulayan ve reddeden bir tavrı benimsemek, f. Medya elektronik ortamlarda takip edilmektedir. f. Fiziki mücadele yerine sembolik olarak mücadele edilmektedir. g.Fiziksel, Sembolik ve Toplumsal çevre atlamalıdır ve geniş sayıdadır. h. Bilgi özet şeklindedir ve depolanmış bilgiye yüksek bir gereklilik vardır. ı. Tek ve tartışmasız bir gerçek anlayışı yerine gerçeğin ancak bir parçasının bilinebileceğine inanılmaktadır. i. Sosyal roller seçimli ve sürekli farklılaşmaktadır.” Her üç toplum yapısı içinde, kadın ve erkeğin belirlenen rol kalıpları bulunmaktadır. ‘’

Ayşe ÇATALCALI
Yard. Doç. Dr., Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, İzmir-Türkiye
ayse.catalcali@ege.edu.t