I. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi Kapanış Bildirgesi

Kongrenin kapanması ile biz katılımcılar yapılan sunumlar tebliğler ve tartışmalar sonucunda vardığımız aşağıdaki şu kararları kamuoyu ile paylaşmak isteriz.
• Tarih boyunca yaşanan kadına karşı ayrımcılık tüm tartışma ve uğraşlara rağmen süregelmektedir.
• Eksik de olsa yasalarda yapılan değişikliklerin yaşama yeterince geçirilmemesi sonucu kadının eşit ve özel birey olması önündeki engeller devam etmektedir.
• Kadının aldığı eğitimin yetersizliği ve ekonomik bağımlılığı yaşanan sorunların büyümesine neden olmaktadır.
• Yönetici güçler kadın bedeni üzerinde yaptıkları söylemlere yaygın olarak devam etmekte ve politikaları kadını kollayıp, koruma bakışından öteye geçmemektedir.
• Bütün bu nedenler kadına yönelen şiddetin artarak sürmesine yol açmaktadır.
• Başta siyasi karar vericiler olmak üzere tüm toplumun kadının eşit ve özerk birey olması yönünde eğitilmesi ve dönüştürülmesi gerekmektedir.
• Kadın haklarının kullanımında kültürel ve dini gerekçelerle oluşturulmuş görüş ve engeller kaldırılmalıdır.
• Kadın sorunları ve çözümleri için yapılacak bilimsel çalışma ve uygulamalar maddi ve manevi olarak desteklenmelidir.
• Kadının kamusal yaşamda görünür olması için destekleme politikaları kadın ve erkek için ortaklaşa gerçekleştirilmelidir.
• Kadına yönelen cinsel taciz ve saldırılarda hiçbir nedenle ve hiçbir grupta tolerans ya da hafifletici nedenler ileri sürülerek hukuk esnetilmemelidir.
Kısaca özetlediğimiz kadın hakları önündeki bu engellerin ve çözüm önerilerinin kamuoyu ile paylaşırız.
Tüm katılımcıların dileği bu tür toplantıların süreklilik kazanarak devam etmesidir.
I.Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi Katılımcıları