Başlarken

Sayın Akademisyenler, Sayın Katılımcılar, Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin düzenlediği I. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongre Programının konu başlıkları, Türkiye’de ve dünyada kadınların eğitimi, toplumsal yaşamdaki yerleri, sorumlulukları ve sorunları ile ilgili araştırılması, üzerinde düşünülmesi gereken bir dizi konuyu karşımıza çıkarmaktadır.

Türkiye'de değişen sosyal, ekonomik ve kültürel etmenlere karşın, değişmeyen "kadın olma gerçeği", kadının tüm toplumsal ilişkilerini belirlemektedir. Çok güçlü ataerkil aile yapısı, cinsiyet ayrımını, kadın için geçerli kuralları ve rolleri oluşturmaktadır. Bu toplumsal yapıda, kadın için evlilik ve aile sorumlulukları vazgeçilmez bir öneme sahip olmaktadır. Çalışan kadının ailedeki sorumlulukları, çalışma alanındaki sorumlulukları ile birlikte bir insanın değil birden çok insanın yürütmesi gereken işleri tek başına üstlenme başarısını göstermesini gerektirmektedir. Tek kişilik ordu olarak çalışan kadın çıkmaktadır karşımıza.

Günümüzde, kadının insan olarak değil de kadın cinsiyeti ile değerlendirilip desteklenmesine hala ihtiyaç duyuluyor olması üzücüdür.

Prof. Dr. Seyhan TÜKEL
Rektör Yardımcısı