Alatlı’nın Schrödinger’in Kedisi’nde Kadın İmgeleri

‘’Toplum ve Kadın Psikolojisi M. Ruhat Yaşar, “Depresyon’un Kadınlaşması” adlı makalesinde, kadınların potansiyellerini gerçekleştirememe durumunda depresyona girdiklerini belirtiyor. Biz bu durumu Alatlı’nın Kâbus, potansiyellerini gerçekleştirebilme ihtimallerini de Rüya cildinde görüyoruz. Psikiyatr E. Becker, bireysel yeteneklerini somutlaştırma imkânlarından yoksun kalan bireylerin ruhsal sağlıklarının bozulduğunu dile getirmiştir. Benzer sekilde, bireylerin potansiyellerini gerçeklestirmelerine olanak tanımayan sosyo-ekonomik yapıların, depresyona neden olduğu bilinmektedir. Geleneksel rollerle ideal yaşam arasındaki en kırılgan hatta duranlar kadınlardır. Buradan hareketle, genel anlamda kadınların yetersiz statüleri ve pasif rolleriyle yaşadıkları ilişkilerden yara alma ihtimalleri yüksektir. Ayrıca, bu durumda kadınların risk alma ve kendini gerçekleştirme yetenekleri daraldığından kendileri de daralırlar. Bu ifademizi destekleyecek şekilde Bibring de, depresyonun, içe dönmüş bir saldırganlıktan çok, ideallerle gerçekler arasındaki gerginliklerden kaynaklandığını belirtmiştir. Dünya ortalamasında kız çocuklarının en az okutulduğu ülkelerden biri olan ülkemizde, genel anlamda kadınların potansiyellerini gerçekleştirebilmelerinin ne kadar zor olduğu tahmin edilebilir. Erkeği tamamlamak üzere yetiştirilen kadın, yeterli özgüven ve beceriden yoksun bırakıldığından, çoğu zaman kendini gerçekleştirebilecek iç güçten yoksun kalır (Yaşar, 2007:260-261).’’

Fatma KALPAKLI
Yard. Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Konya-Türkiye
fkalpakli@gmail.com