Bugünümüz

Kültür seviyemizi genişletmek, geçmişten günümüze ulaşan eserlerin asıl sahiplerini, isimsiz sanatçılarını onure etmek, günümüz ile geçmiş arasında sevgi, saygı ve dönüşüm hikayelerini daha iyi anlamak, geleceğimize yön vermek istiyoruz.

Çukurova üniversitesi tarafından, ‘’Günümüz  dünyasında  kadının yeri ‘’ isimli akademik bir çalışma yapılmıştır. Son derece değerli eğitici ve katılımcıların sonuç bildirgelerinin bir özetini siz konuyla ilgilenen takipçilerimizle de paylaşmak istedik. İlgi çekici ve önemli bulduğumuz bu çalışmaya emeği geçen herkese ayrıca kadın kültürü adına teşekkür ediyoruz.

TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA KADIN ARAŞTIRMALARI

Rektör’ün Önsözü

Uluslararası insan hakları kapsamında kadın hakları ve eğitimin artan önemi, ülkemizin değişen yüzyıla uyumunda meydana gelen sosyal, ekonomik, siyasi, hukuki ...
Daha Fazlasını Oku

Başlarken

Sayın Akademisyenler, Sayın Katılımcılar, Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin düzenlediği I. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongre Programının ...
Daha Fazlasını Oku

Sunuş

Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ulusal ve uluslararası toplumda kabul görmesine karşılık günlük yaşama yeterince yerleşememiştir. Sorunların ve çözüm ...
Daha Fazlasını Oku

I. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi Kapanış Bildirgesi

Kongrenin kapanması ile biz katılımcılar yapılan sunumlar tebliğler ve tartışmalar sonucunda vardığımız aşağıdaki şu kararları kamuoyu ile paylaşmak isteriz. • ...
Daha Fazlasını Oku

Cumhuriyet Dönemi Modern Türk Kadını: Keriman Halis Ece Örneği

Toplumları geliştiren en temel etmen, toplum içerisindeki her bireyin topluma kazandırılması ve bireylerin zihinsel faaliyetleri ve yeteneklerini kullanmalarına fırsat verilmesine ...
Daha Fazlasını Oku

2000 Sonrası Türkiye Sinemasında Kadınlararası Arkadaşlık ve Dayanışma: “Kurtuluş Son Durak”ta İnen Erkekler

Arkadaşlık ve dayanışma kavramı, edebiyatta, tiyatroda ve sinemada çokça işlenmiştir. Sinema tarihine bakıldığında özellikle geleneksel ataerkil bakış açısına sahip popüler ...
Daha Fazlasını Oku

Türk-Osmanlı Tarihinde İlk Kadın Sultan “RAZİYE HATUN”

Tarihin derin dehlizlerinde kaybolmuş bir kadından bahsetmek ve gün yüzüne çıkarmak gerek. Bu kadın bir Türk ve aynı zamanda bir ...
Daha Fazlasını Oku

Magazin Haberlerinde Toplumsal Cinsiyet Temsili: Alem, HaftaSonu ve Şamdan Plus Dergilerinin Anlam bilimsel Analizi

Toplumsal değişim süreciyle birlikte, Medya endüstrileri yoluyla yayılan modern ve postmodern değerler, sunulan haber ve fotoğraflar ile üretilen söylemler, kadın ...
Daha Fazlasını Oku

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Cinsiyete Dayalı İşbölümü ve Çalışan Kadın

Toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyetten farklı olarak kamusal alanda ve özel yaşamda içinde bulunulan kültürle ilişkili olarak kadın ve erkeğin toplumdaki ...
Daha Fazlasını Oku

Kırsal Kesimdeki Kadının Sorunları ve Çözüm Önerileri

Kırsal kesimdeki kadının çalışma hayatına girişi kentte yaşayan kadınlara nazaran daha erken tarihlerde gerçekleşmiştir. Kırsal yörelerin temel ekonomik faaliyeti ve ...
Daha Fazlasını Oku

Alatlı’nın Schrödinger’in Kedisi’nde Kadın İmgeleri

‘’Toplum ve Kadın Psikolojisi M. Ruhat Yaşar, “Depresyon’un Kadınlaşması” adlı makalesinde, kadınların potansiyellerini gerçekleştirememe durumunda depresyona girdiklerini belirtiyor. Biz bu ...
Daha Fazlasını Oku

Kadının Ekonomiye Kazandırılmasında Kadın Kooperatiflerinin Katkısı

Genel anlamda dünyada ve ülkemizde kadınların üretime katkıları yadsınamayacak oranlarda gerçekleşirken, toplumsal ve ekonomik kalkınmanın olanaklarından yararlanmaları sınırlı kalmaktadır. İşgücü ...
Daha Fazlasını Oku

Kadın Girişimciliği Ve İşgücü Piyasaları Açısından Perspektifi

İşgücü piyasasında en önemli sorunlar arasında işsizlik ve buna bağlı istihdam alanlarının yaratılması gelmektedir. Bir ülkenin ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmesi, çalışma ...
Daha Fazlasını Oku

Özverili Çalışma ve Kadında Meslek Aşkı

Özveri gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçme olarak tanımlanabilir. Kadınlar umumiyetle bir şeyi sevdiklerinde onun için fedakârlık ...
Daha Fazlasını Oku

Modern Toplumun Eşitlik İdeali Karşısında Kadın

İnsanlığın temelde bir olduğu ve insanların eşit olduğu fikri, günümüzün modern insanlık fikrinin eşitlik, özgürlük, kardeşlik kavramları üzerinde inşa edilmesinin ...
Daha Fazlasını Oku

Gökçeada Kadın Girişimci Elektronik Ticaret Projesi

Ekonomik sistemlerin erkek egemen yapısını değiştirmek, evlerinde günlük işleriyle meşgul kadınlarımız ı ekonomik sistem içerisine çekmek, Gökçeada’da yaşayan potansiyel girişimci ...
Daha Fazlasını Oku

Türkiye’de Kadınların İş Yaşamındaki Durumunun Analizi

Son yıllarda Türkiye’de kadınların yaşamın her alanında daha fazla yer aldıkları görülmekle birlikte, yaşanan gelişmelere karşılık kadınların sosyo-ekonomik alanlarda yeterince ...
Daha Fazlasını Oku

Atatürk’ün Gecesini Gündüzüne Kattığı Uğrunda Büyük Kavgalar Verdiği Kadın Hakları Mücadelesi

Türk tarihinin genel akışı içinde, her konuda olduğu gibi kadın hakları konusunda da fark yaratan değişken Mustafa Kemal Atatürk’ün varlığıdır ...
Daha Fazlasını Oku

‘Kendine Ait Bir Oda’dan Erkek Egemen Dünyaya Meydan Okuyan Virginia Woolf’tan 12 Alıntı

Virginia Woolf feminist literatürde önemli yeri olan ve bugün feminist çalışma yapanların düşünsel kaynak olarak eserlerinden faydalandığı önde gelen yazarlardan bir ...
Daha Fazlasını Oku